Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

INSCENIZACJA Z OKAZJI 33 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO.
W programie:
10.00 – 12.00
Stan wojenny na wesoło, czyli „Rozmowy Kontrolowane” w Woli Wodyńskiej.
12.30 – 14.00
Wspomnień czar oraz poczęstunek w pawilonie w parku.
14.00 – 16.00
Projekcja Komedii S. Chęcińskiego „Rozmowy Kontrolowane”

stan wojenny

Spotkanie historyczne „Nie było kiedy płakać”

Stowarzyszenie  tutajteraz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zaprasza na spotkanie historyczne pt. „nie było kiedy płakać. Losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942-1944)”. W ramach spotkania przybliżone zostaną nieznane bądź mało znane epizody związane z wysiedleniem rodzin polskich z Zamojszczyzny w ramach przeprowadzonej tam przez okupanta niemieckiego akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej. W rezultacie ponad 50 000 osób zostało umieszczonych w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu, a stamtąd kierowano je w transportach „w nieznane”.

Ukazane zostaną poszczególne etapy gehenny wysiedlonych rodzin poprzez próbę rekonstrukcji ich losów. Podczas spotkania podjęta zostanie następująca problematyka:

 1. Wysiedlenie z rodzinnego domu
 2. Pobyt ludności w obozie przejściowym w Zamościu.
 3. Transporty na roboty do Rzeszy.
 4. Transporty (dzieci i starców) do dystryktu warszawskiego
 5. Transporty do KL Auschwitz.
 6. Tułaczka ludności we wsiach nie wysiedlonych oraz osób „pozostawionych” jako służba dla kolonistów.
 7. Opór ludności, akcje dywersyjne i pacyfikacja wsi na Zamojszczyźnie.
 8. Pobyt w obozie przejściowym w Zwierzyńcu.
 9. Losy ludzi Zamojszczyzny osadzonej na Majdanku.
 10. Transporty osób zwolnionych z Majdanka do pow. Puławskiego.
 11. Transporty w rodzinne strony.

Wykład przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży szkolnej.

nie bylo kiedy plakac (455x640)