INSCENIZACJA Z OKAZJI 33 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO.
W programie:
10.00 – 12.00
Stan wojenny na wesoło, czyli „Rozmowy Kontrolowane” w Woli Wodyńskiej.
12.30 – 14.00
Wspomnień czar oraz poczęstunek w pawilonie w parku.
14.00 – 16.00
Projekcja Komedii S. Chęcińskiego „Rozmowy Kontrolowane”

stan wojenny