Główne Obchody Święta Niepodległości – Seroczyn, 13 listopada 2016 r.

079_obchody_fb13 listopada 2016 r. w Seroczynie odbyła się główna część Obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowania do tych uroczystości były dosyć intensywne i pracowite, bo naszym wspólnym pragnieniem było godnie uczcić wszystkich bohaterów walki o wolność, a szczególnie Bezimiennych Żołnierzy Września spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Seroczynie. Jednym z punktów uroczystości było bowiem poświęcenie odnowionej Kwatery Wojennej.

To był wyjątkowy dzień dla społeczności Seroczyna i całej Gminy. Już wczesnym rankiem, na placu przed bramą Kościoła pw. Nawiedzenia N.M.P. pojawiły się pojazdy „z innej epoki”, czyli rekonstrukcje wozów bojowych z czasów II wojny światowej. Obok pojazdów stanęli „żołnierze września” – członkowie Grup Rekonstrukcyjnych w mundurach i uzbrojeniu sprzed lat. To wszystko było możliwe dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z Biurem Rekonstrukcyjno-Technologicznym Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej p. Zbigniewa Nowosielskiego.

1

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00. Pan Janusz Eleryk w kilku słowach komentarza wprowadził wszystkich w nastrój powagi i zadumy. Uroczyście wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe: Gminnego Oddziału OSP, Jednostek OSP z Seroczyna i Wodyń, oraz szkół w Wodyniach i Seroczynie, a Orkiestra Dęta OSP ze Stoczka Łukowskiego zaintonowała Hymn Narodowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki. Oprócz powitania gości i uczestników oraz przekazania treści związanych z Rocznicą Odzyskania Wolności Pan Wójt dziękował za wsparcie remontu Kwatery Wojennej, którego udzielił Wojewoda Mazowiecki. Wśród uczestników uroczystości byli obecni Poseł na Sejm RP p. Daniel Milewski, Radny Mazowiecki p. Marian Piłka, Wicestarosta Siedlecki p. Michał Okniński, Radny Powiatu Siedleckiego p. Marian Sekulski oraz przedstawiciele naszych władz samorządowych: Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Michalczyk, Radni Gminy Wodynie, Z-ca Wójta p. Hubert Pasiak, Sekretarz UG p. Renata Bareja, Skarbnik Gminy p. Barbara Brodzik, Prezes SSK p. Michał Gajowniczek oraz delegacje szkół z dyrektorami pp. Wiesławą Rolewicz, Anną Szostek i Janem Polakiem.

Uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie, pod kierunkiem pp. Elżbiety Ożarek, Marzeny Szymańskiej i Krzysztofa Izdebskiego zaprezentowali program „Piasku…pamiętasz?”. Występ został nagrodzony wielkimi brawami licznie zgromadzonych gości i uczestników.

2

Po zakończeniu występu uczniów i krótkim komentarzu prowadzącego rozpoczęła się Ofiara Mszy Św. w Intencji Ojczyzny, którą sprawował Ksiądz Proboszcz Bogdan Potapczuk. Obecny był również Proboszcz Parafii w Wodyniach ks. Henryk Skolimowski. Na samym początku słowo do zebranych skierował Poseł na Sejm RP Daniel Milewski. Atmosfera była bardzo podniosła i uroczysta. Niewątpliwie przyczyniła się do tego muzyczna oprawa Orkiestry Dętej.

3

Po zakończeniu Mszy Świętej uformowany został pochód, który udał się w kierunku Parafialnego Cmentarza, na którym znajduje się Zbiorowa Mogiła 146 żołnierzy poległych pod Seroczynem we wrześniu 1939 r. Pochód zatrzymał się na chwilę przy Pomniku Ojczyzny w centrum Seroczyna, gdzie delegacja władz samorządowych, w asyście Grupy Rekonstrukcyjnej złożyła wiązankę w imieniu wszystkich uczestników uroczystości.

4

Na Cmentarzu Parafialnym pochód zatrzymał się przy odnowionej Kwaterze Wojennej. Głos zabrał Wójt Wojciech Klepacki, dziękując jeszcze raz wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do odnowienia Kwatery Wojennej i Jej otoczenia. Na koniec wystąpienia p. Wójt poprosił Księdza Bogdana Potapczuka o poświęcenie Kwatery. Po tym uroczystym momencie głos zabrali jeszcze Poseł Daniel Milewski, Radny Mazowiecki Marian Piłka oraz – w imieniu Posła Krzysztofa Tchórzewskiego – Radny Powiatu Siedleckiego Marian Sekulski.

5

Po krótkich wystąpieniach nadszedł moment złożenia wiązanek. Kolejne delegacje, przy dźwięku werbla i w asyście warty, podchodziły do Pomnika i oddawały hołd 146 – u Bezimiennym Bohaterom.

6

Orkiestra zaintonowała „Pieśń Legionów”, Poczty Sztandarowe zostały wyprowadzone i w tym momencie zakończyła się oficjalna część uroczystości. Na licznie zgromadzonych uczestników, przed bramą Cmentarza, czekał jeszcze ciepły poczęstunek: żołnierska grochówka! W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Seroczynie została natomiast przygotowana Wystawa Historyczna, na której można było obejrzeć pamiątki po Kapitanie Henryku Nowosielskim ps. „Vickers” oraz prezentację archiwów fotograficznych naszej szkoły. Dostępny był również Biuletyn Okolicznościowy przygotowany przez Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera.

7

To był piękny, chociaż nieco pochmurny i chłodny dzień…To była piękna uroczystość, którą z pewnością na długo zapamiętamy…Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Szczególnie dziękujemy naszym Władzom Samorządowym, które wiele pracy i środków przeznaczyły na ten cel. Doceniamy zaangażowanie Radnego Gminy p. Damiana Lewandowskiego, który – jako pasjonat historii, a szczególnie historii Seroczyna – wiele energii i czasu poświęcił sprawie odnowienia Kwatery. Dziękujemy Druhom Strażakom za obecność i godną prezencję, a także za wielką pomoc w organizacji i zabezpieczeniu całej uroczystości. Jesteśmy pełni uznania dla pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Seroczynie, którzy opiekują się Kwaterą. Warto dodać, że cała społeczność szkolna odwiedza to miejsce 1 września – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i 12 września – w rocznicę Bitwy pod Seroczynem.

W Kwaterze Wojennej na Cmentarzu Parafialnym w Seroczynie spoczywa 146 żołnierzy z 5 Pułku Piechoty Legionów J. Piłsudskiego, 11 Dywizjonu Pancernego oraz 62 Samodzielnej Kompanii Czołgów Rozpoznawczych.
Na kamiennym postumencie pomnika znajduje się orzeł z piaskowca wykonany na podobieństwo orzełka wojskowego wzoru 1919. Na cokole pomnika umieszczono monogram „JP” – inicjały Józefa Piłsudskiego. Monogram taki nosili żołnierze z pułków, których dowódcą był Marszałek. Projekt pomnika został wykonany przez Pana Mirosława Starczewskiego.

folder1

f2

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy  przyczynić się do tego, aby ta Uroczystość nabrała szczególnego charakteru. To nasz wspólny obowiązek, aby również pracą oddawać hołd tym, którzy oddali o wiele więcej: swoje własne życie…