II Mazowiecka Konferencja Wspólnot Jakubowych

Konferencja

Część wykładowa od godz. 14.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach