Kultura pod nowym dachem.

pse-1

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace związane z wymianą dachu w Domu Kultury w Rudniku Małym. Projekt jest realizowany w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym, która zarządza miejscowym domem kultury. Do tej pory warunki w budynku istotnie ograniczały jego działalność i możliwość organizacji wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wymiana dachu, realizowana przy wsparciu PSE, to kolejny etap modernizacji budynku, który jest rozbudowywany od 2015 r. Dzięki remontowi poprawi się bezpieczeństwo ok. 300 osób korzystających z obiektu – mieszkańców Rudnika Małego, Rudnika Dużego i sołectwa Kochany.

To kolejny projekt na terenie gminy Wodynie, w który zaangażowały się PSE. W ubiegłym roku spółka wsparła remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka oraz termomodernizację świetlicy w Seroczynie.

Na terenie gminy Polskie Sieci Energetyczne realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

O programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej poprzez oddanie w ręce mieszkańców narzędzi umożliwiających wdrażanie realnych zmian w ich okolicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w warunkach pandemii koronawirusa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

pse-1 pse-2