Montaż słonwo muzyczny Pamięci Agnieszki Osieckiej

Został on przygotowany przez uczniów Gimnazjum w Domanicach Kolonii.