Prace plastyczne

Prezentujemy niektóre prace wykonane na zajęciach plastycznych w GOK.