Spotkanie z Panem Zbigniewem Kołbą

Po spotkaniu zapraszamy na grilla

(prowiant we własnym zakresie)

Zbigniew Kołba