Zajęcia taneczne w GOK – 04.09.2014

Zajęcia prowadzone przez Panią Iwonę Gastołek w ramach projektu ”Sztuka Moją Pasją”.