Zajęcia taneczne w GOK – 22.08.2014

Zajęcia prowadzone przez Panią Iwonę Gastołek w ramach projektu ”Sztuka Moją Pasją”.