Cześć Ich Pamięci…79 Rocznica Bitwy pod Wola Wodyńską.

Rocznica bitwy pod Wolą Wodyńską 2018- (31)-001
„Jest taka mała wioska w naszej krainie zwana Wolą, gdzie do dzisiaj słychać wybuchy bomb i krzyk żołnierzy…” Tymi słowami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Janusz Eleryk rozpoczął uroczystość obchodów 79 Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską. W roku Niepodległej uroczystość miała wyjątkowo podniosły i szczególny charakter.

Bitwa pod Wolą Wodyńska rozegrała się 13 i 14 września 1939 r. Poległo w niej ponad dwustu żołnierzy 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Spoczywają na miejscowym Cmentarzu Wojennym, który w ostatnim czasie, dzięki działaniom władz gminy i zaangażowaniu środków zewnętrznych, przeszedł gruntowna renowację.

Materiał końcowyWola

W uroczystościach wzięła udział Kompania Honorowa Wojska Polskiego, którą tworzyła Kompania Rozpoznawcza Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej Garnizon Siedlce. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego rozpoczęła się Polowa Msz Święta celebrowana przez Kapelana WP ks. Płk. Marka Pietrusiaka i Proboszcza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach ks. Krzysztofa Buczyńskiego. Apel Pamięci, odczytany przez reprezentanta Dywizjonu Przeciwlotniczego P.W.B.P. i ppor. Mariusza Grzegorczyka, salwa honorowa i złożenie wiązanek przez delegacje były bardzo podniosłymi, symbolicznymi i wzruszającymi momentami tej uroczystości.

Materiał końcowyWola1

Podobnie jak defiladowy pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą ze Stoczka Łukowskiego, Kompanię Honorową i Poczty Sztandarowe szkół, jednostek OSP, Koła Wodynie ŚZŻAK i siedleckiego oddziału Związku Spadochroniarzy Polskich, w którym wszyscy uczestnicy przemaszerowali pod Pawilon Turystyczny. Tam również nastąpiło złożenie wiązanek przy Płycie Pamięci.

Materiał końcowyWola2Przedstawiciele Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Prezes Mieczysław Widlicki i wiceprezes Stanisław Śledański uhonorowali mieszkańców naszej Gminy zasłużonych w działaniach na rzecz kształtowania postaw patriotycznych.: Tadeusz Markiewicz otrzymał Medal za Zasługi dla ŚZŻAK, a Antoni Czarnocki, Maciej Czarnocki, Sławomir Redosz i Tomasz Osiński Odznakę Honorową ŚZŻAK. Dyplomy Uznania otrzymali: Zespół Ludowy „Wolenianki”, dyr. Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej p. Wiesława Rolewicz i p. Dorota Pankowska. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem Kompanii Honorowej, Pocztów Sztandarowych i Orkiestry. Pożegnały ich gromkie brawa uczestników.
Piękny występ młodzieży z Zespołu Szkół w Wodyniach i „wojskowy poczęstunek” przygotowany przez aktywne Panie z Woli Wodyńskiej były pięknym podsumowaniem tych pięknych obchodów. Z kolei TPZW, w ramach realizowanego projektu, przygotowało publikację Stanisława Śledańskiego poświęconą Bitwie pod Wolą,

Materiał końcowyWola3

„Przekazujmy pamięć o tych żołnierzach kolejnym pokoleniom. Jesteśmy im to winni…” – powiedział Wójt Gminy Wojciech Klepacki na Cmentarzu Wojennym. Niedzielna uroczystość tradycyjnie udowodniła, że pamięć bohaterów jest dla nas wszystkich niezwykle ważna i pielęgnujemy ją na bardzo wielu płaszczyznach.