gok-wodynie-1
slide6
previous arrow
next arrow

GOK

Kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach:

Janusz Eleryk – Dyrektor
Instruktorzy : Diana Żydak, Wioleta Kłos
Główna Księgowa: Anna Podstawka
Pracownik gospodarczy: Anna Wiedeńska
Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach powstał Uchwałą Nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010 r. – akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach. Działalność rozpoczął z dniem 1 lutego 2011 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło 16 lutego 2011 r. Informacja o otwarciu GOKu przygotowana przez Radio dla Ciebie

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach dąży do tego, aby stworzyć mieszkańcom gminy możliwość korzystania z różnych form życia kulturalnego. Proponujemy działania, które mają sprzyjać integracji społeczeństwa. Pragniemy być swoistą przystanią dla ludzi z pasją, dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Chcemy, żeby oferta zajęć uwzględniała oczekiwania mieszkańców i dawała możliwość realizowania zainteresowań i rozwoju osobistego. Realizujemy również zadania z dziedziny promocji gminy Wodynie oraz kultywowania pamięci narodowej.

Jeśli masz pomysł na jakąś inicjatywę lub przedsięwzięcie, które chciałbyś widzieć w naszym GOKu przyjdź i opowiedz nam o tym lub po prostu napisz do nas. We wszelkich sprawach związanych z prowadzonymi przez nasz zajęciami można się również kontaktować pod adresem gok@wodynie.eu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej powstało i działa z miłości do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do naszej małej ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej i kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej wspólnej odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych wartości – tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń.

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i statutu oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora GOK. Poniżej do pobrania następujące akty prawne:

Akt Utworzenia GOK
Regulamin zamówień publicznych
Statut GOK