Na Boisku Sportowym w Oleśnicy trwa montaż nowych barierek.

tyt
Gmina Wodynie prowadzi właśnie montaż nowych barierek na Boisku Sportowym w Oleśnicy. Realizacja prac była możliwa dzięki grantowi przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Projekt zwiększy bezpieczeństwo i komfort gry zawodników.

pse-2 pse-1

Wraz z rozwojem drużyny piłkarskiej w Oleśnicy modernizowane było również boisko sportowe. Na każdym etapie prac niezwykle cenna była praca społeczna członków klubu, sponsorów oraz lokalnych społeczników. Dzięki własnym staraniom odbudowano płytę boiska, zamontowano lampy solarne, trybuny, postawiono szatnie i część barierek ochronnych. Grant pozyskany w II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” został wykorzystany na rozbudowę i montaż kolejnych barierek ochronnych, które oddzielają płytę boiska od trybun, budynku klubowego oraz wyjść ewakuacyjnych.

Dzięki podjętym działaniom boisko sportowe w Oleśnicy staje się atrakcyjnym miejscem nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale też dla całej wodyńskiej społeczności.

6 5

Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.
Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

4 3 2 1