gok-wodynie-1
slide6
previous arrow
next arrow

Programy

akademia_wolontariuszaAkademia Wolontariusza – I edycja

AKADEMIA WOLONTARIUSZA to kompleksowy, unikatowy program skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat.

Celem ogólnym programu jest wyrównanie szans młodzieży wiejskiej poprzez wielostopniowe przygotowanie jej do podejmowania samodzielnych działań na rzecz rówieśników i społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe to:
– zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się działaniami prospołecznymi, w tym rozwój wolontariatu młodzieżowego
– wzmocnienie poczucia własnej wartości młodzieży poprzez angażowanie się w działania społeczne
– uwrażliwienie na drugiego człowieka i podniesienie umiejętności pedagogicznych wolontariuszy
– nabycie umiejętności samodzielnego i w partnerstwach rozwiązywania problemów wzmocnienie więzi młodzieży z gminą, regionem

Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

Program jest realizowany w ramach:

Równać szanse 2011 – Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


akademia_wolontoraiusza II edycjaAkademia Wolontariusza – II edycja,

Projekt Akademia wolontariusza jest realizowany na terenie gminy wiejskiej Wodynie (4752 mieszkańców, 24 sołectwa). Celem projektu jest wyrównanie szans młodzieży wiejskiej (15 osób) w wieku 15-24 lat poprzez jej aktywizację do działań w ramach wolontariatu oraz na rzecz własnych rówieśników w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu, a także pobudzenie aspiracji twórczych i poznawczych młodzieży i jej integracja.

Powyższy cel będzie realizowany w ramach modułu szkoleniowego (7 szkoleń dotyczących wolontariatu, pracy z grupą, animacji i prowadzenia zajęć plastycznych, teatralnych, rekreacyjno-sportowych), trzydniowe szkolenie wyjazdowe po zakończeniu roku szkolnego oraz zajęć wakacyjnych prowadzonych przez młodzież dla dzieci i ich rówieśników pod opieka superwizorów w 3 miejscowościach gminy przez 5 dni po 4 godziny dziennie oraz happeningu wieńczącego realizację projektu w sierpniu 2012 roku. We wszystkie działania w ramach projektu młodzież będzie bezpośrednio angażowana i będzie współdecydowała o ich formie. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież: nabędzie nowe umiejętności, nawiąże nowe kontakty, wykorzysta w praktyce zdobyte umiejętności, nabierze pewności siebie w prowadzonych działaniach, mocniej się zintegruje.

Projekt „Akademia Wolontariusza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Działanie 7.3: INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI
Okres realizacji: 01.03.2012 – 31.08.2012

Wartość projektu: 49.940,00 zł

Realizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie
Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach
Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik
Koordynator projektu: Agnieszka Kulik

biesiada_wodynskaGminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym pt. „Biesiada Wodyńska”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie kuchni regionalnej, reaktywowanie tradycji kulinarnych regionu, odświeżenie starych przepisów kulinarnych, spisanie ich i opracowanie na nowo. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby indywidualne z terenu gminy Wodynie. Każda osoba może zgłosić na konkurs tylko jedną potrawę w danej kategorii.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • potrawy mięsne i półmięsne
 • przystawki, sałatki, surówki
 • desery i ciasta
 • napój alkoholowy i bezalkoholowy

 Potrawy powinny być przygotowywane z produktów charakterystycznych dla naszego regionu.

Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

 Operacja, mająca na celu aktywizowanie społeczności lokalnej, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


majowkaMAJÓWKA W GMINIE WODYNIE 2012 to projekt zwiększający atrakcyjność turystyczną gminy Wodynie oraz wspomagający wdrażanie wspólnego sieciowego produktu Europejski Park Edukacji. Zakładamy, że poprawi się aktywizacja i samoorganizacja mieszkańców, wzmocnimy potencjał sektora społecznego. Istotne jest podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy poprzez ułatwienie dostępu do dóbr kultury.

MAJÓWKA W GMINIE WODYNIE 2012 to czwarta edycja imprezy plenerowej popularnej wśród mieszkańców i zaproszonych gości. Impreza odbędzie się w parku w Wodyniach i będzie okazją do wspólnej zabawy. Chcemy, aby wzorem roku 2011 w organizację włączyły się niektóre sołectwa wsi należące do gminy Wodynie poprzez przygotowanie i wystawę lokalnych produktów.

Uczestnicy Majówki będą mieć możliwość wzięcia udziału w grach, zabawach i rozgrywkach sportowych. Planujemy występ artysty oraz zabawę taneczną prowadzoną przez zespół taneczny. Przewidujemy, że w imprezie udział weźmie ok. 1200 osób. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do promocji regionalnych produktów i usług poprzez zaprezentowanie ich na stoiskach wystawowych.

Projekt jest realizowany w okresie marzec – czerwiec 2012 r.

Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

Operacja, mająca na celu aktywizowanie społeczności lokalnej, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013


 ogrod_kulturyOgród Kultury 2012r.

Cel główny projektu: aktywizacja i integracja 65 osób z terenu gminy Wodynie w okresie 01.06-31.12.2012 r.

DZIAŁANIA
1. Zajęcia edukacyjne:

 • zajęcia taneczne w dwóch miejscowościach po 15 godz.
 • zajęcia informatyczne w dwóch miejscowościach po 5 spotkań

2. Spotkania edukacyjne:

 • z ludźmi pióra (4)
 • z ciekawymi osobami (4)

3. Imprezy integracyjne w Rudzie Wolińskiej:

 • piknik rodzinny (czerwiec 2012 r.)
 • rodzinny rajd rowerowy (sierpień 2012 r.)
 • dożynki parafialne (wrzesień 2012 r.)

 Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie 9.5: ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

 Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.12.2012

 Wartość projektu: 43.940,00 zł

 Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie

Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Stowarzyszenie „Witka” z Rudy Wolińskiej

 Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

 Koordynator projektu: Urszula Polak


akademia_liderowAkademia Liderów Zmian

Cel główny projektu: zaktywizowanie do końca grudnia 2012 r. trzydziestu lokalnych liderów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, przedsiębiorców) z terenu gmin: Wodynie i Latowicz do pobudzenia inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich.

DZIAŁANIA
1. Moduł edukacyjny:
– po 5 szkoleń w gminie Wodynie i Latowicz z zakresu pozyskiwania środków finansowych (po 15 osób w każdej gminie)
2. Moduł doradczy:
    – doradca kluczowy (80 godz.)
     – doradca księgowy (40 godz.)
3. Wizyta studyjna:
– dwudniowa wizyta w wiosce tematycznej – Wiosce Garncarskiej
Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
Działanie 9.5: ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH
Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012
Wartość projektu: 49.550,00 zł
Realizator: Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
Partnerzy: Gmina Latowicz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej
Koordynator projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

wielka_sztukaWielka sztuka w małej gminie.

Cel główny projektu: zaszczepienie w 45 dzieciach z terenu gminy Wodynie miłości do sztuki poprzez aktywne w niej uczestnictwo oraz pobudzenie chęci do zdobywania wiedzy o kulturze dzięki umożliwieniu korzystania z niej w okresie 01.07-31.12.2012 r.

DZIAŁANIA

1. Edukacja kulturalna

Cztery spotkania z instruktorami: teatru, emisji głosu, tańca, muzyki przygotowujące uczestników do udziału w wydarzeniach kulturalnych realizowanych podczas wycieczek.

2. Wycieczki

Zaplanowanych jest 6 wycieczek:

a) zwiedzanie muzeów w Siedlcach;

b) wyjazd do teatru i muzeum;

c) wyjazd do opery (operetki) i muzeum;

d) wyjazd do filharmonii i kina;

e) wyjazd na balet i do muzeum;

f) wyjazd na musical i do zoo.

3. Spotkanie podsumowujące

Odbędzie się w grudniową sobotę przed Świętami Bożego Narodzenia.

Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Działanie 9.5: ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

Okres realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012

Wartość projektu: 49.925,00 zł

Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Siedlecka 41, 08-117 Wodynie

Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach

Autor projektu: Justyna Kopeć-Stępnik

Koordynator projektu: Urszula Polak