Projekt Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019”.

Kraszewski2

W tym roku odbyła się kolejna edycja Projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019”.

W ramach  projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2019” Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego. Wysokość dotacji z Instytutu Książki wyniosła 10 tys. złotych. Wkład finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach to 1772 zł.

Za pozyskane środki został zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie służył czytelnikom GBP.

książki