SEKCJA PLASTYCZNA

Zajęcia Sekcji Plastycznej prowadzi Pani Wioleta Kłos.

Do końca lutego zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godz. 16.00-18.00