RODO

W związku z wejściem w życie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach pełni:

Pan Daniel Koguciuk

Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem: inspektor@cbi24.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA