Świetlica w Seroczynie z nowym ogrzewaniem!

3

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach zakończył instalację nowego systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Prace zostały przeprowadzone dzięki pozyskaniu przez GOPS grantu w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, który został zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.


Nowy system ogrzewania został zainstalowany w pomieszczeniach klubu „Senior+”, który jest jednostką podległą wodyńskiemu GOPS i działa od stycznia. Po przeprowadzeniu prac remontowych, zajęcia klubu odbywają się regularnie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem jego członków. Z budynku może też korzystać cała lokalna społeczność, w tym ochotnicza straż pożarna.

– W związku z brakiem ogrzewania istniało zagrożenie, że klub przestanie istnieć. W okresie jesienno-zimowym w świetlicy było zimno, a na spotkaniach pojawiało się coraz mniej mieszkańców. Dlatego po ogłoszeniu konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach zdecydował się aplikować o grant. I udało się. Dzięki wsparciu PSE mogliśmy zamontować system grzewczy i teraz klub może rozwijać swoją działalność – mówi kierownik GOPS i z-ca wójta gminy Wodynie – Marlena Paczek.

Sukces tego przedsięwzięcia i zagwarantowanie jego finansowania poprzez udział w konkursie PSE sprawił, że starsi mieszkańcy Seroczyna i okolic stali się bardziej aktywni i zaczęli zgłaszać kolejne wnioski o pozyskanie zewnętrznych funduszy na nowe projekty dla klubu i świetlicy.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.