Świetlica w Żebraczce z nowym wyposażeniem!

11

Zakończyła się modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka. Zakupiono też nowe wyposażenie, m.in. sprzęt AGD i akcesoria kuchenne, 40 krzeseł i 6 stołów. Działania zostały zrealizowane dzięki pozyskaniu grantu w konkursie dobrosąsiedzkim „WzMOCnij swoje otoczenie”, który został zorganizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Świetlica wiejska w Żebraczce jest ważnym miejsce dla mieszkańców, pełniącym funkcję centrum kulturalnego Żebraczki i okolicznych sołectw: Rudnik Mały, Rudnik Duży, Seroczyn i Oleksianka. Do tej pory warunki socjalno-sanitarne w budynku istotnie ograniczały działalność świetlicy i organizację przedsięwzięć skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych. Właśnie dlatego, priorytetem dla urzędu gminy w Wodyniach został remont świetlicy i zakup wyposażenia. Nowy sprzęt AGD i meble pozwolą teraz na organizację warsztatów, kursów rozwojowych i spotkań okolicznościowych związanych z wydarzeniami ważnymi dla regionu. Informacje dotyczące przyszłych inicjatyw będą publikowane m.in. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych urzędu gminy.
Partnerami projektu są: Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach i Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraczce.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.