Przypominamy o uzupełnieniu i dostarczeniu do Gminnego Ośrodka Kultury dokumentacji dzieci uczestniczących w zajęciach kawashi tj. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach, podpisany regulamin i kartę uczestnictwa w zajęciach.